دانلود

یک پیاده‌سازی راکو و مدیر ماژول دانلود کنید

راکودو

کامل‌ترین و آماده‌ترین پیاده‌سازی زبان راکو.

برای اطلاعات دانلود و نصب راکودو روی سیستم عاملتون صفحه دانلود راکودو را مشاهده کنید.

Rakubrew

rakubrew ابزاری برای نصب راکو است. این ابزار به شما اجازه می‌دهد چند نسخه متفاوت پیاده‌سازی راکو را در کنار هم نصب کنید و بین آن‌ها سوئیچ کنید.

مدیر ماژول

اگر مدیر ماژول به همراه پیاده‌سازی راکوی شما نصب نشده یا اگر در مخازن نرم‌افزار شما موجود نیست، می‌توانید آن را مستقیما دانلود و نصب کنید: